Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

przed rozpoczęciem korzystania z naszego Serwisu (Nazwa), prosimy abyś zapoznał się uważnie z naszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies. W wymienionych zakładkach postaraliśmy się szczegółowo opisać zasady korzystania z naszego Serwisu oraz sposoby przechowywania, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych. Korzystając z Serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się z Regulaminem, Polityką Cookies i Polityką Prywatności.

Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej akceptujesz naszą Politykę Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień plików Cookies.

Imię i nazwisko/nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego (w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych)

Nazwa sprzedawcy Adres sprzedawcy E-mail:

WiS Spółka Jawna J.Wantuch G.Sipiora, ul.Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, kontakt@firmawis.pl

 

Cel gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku z wizytą na naszej stronie oraz w ramach rezerwacji/zamówienia (dalej zamówienia) są przez nas zawsze traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko w celu (a.) zagwarantowania pełnej funkcjonalności strony, (b.) poszanowania uprawnionych własnych interesów handlowych w zakresie doradztwa świadczonego wobec naszych Klientów i opieki nad nimi, a także w celu przygotowania oferty produktowej dopasowanej do potrzeb. Ponadto przekazane przez Panią/Pana w ramach procesu składania zamówienia dane wykorzystujemy zasadniczo tylko w celu realizacji tego zamówienia.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami podstawowego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych [zwanego dalej „RODO”] i zgodnie z określonymi dalej przepisami: ● Jeżeli w związku z procesami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych otrzymamy od Pani/Pana odpowiednią zgodę, wówczas przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. ● W odniesieniu do przekazanych przez Panią/Pana w ramach składania zamówienia danych niezbędnych do realizacji tego zamówienia przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. ● Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne, abyśmy mogli zrealizować ciążące na nas zobowiązania prawne, wówczas przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. ● Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na ochronę żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą, lub innej osoby fizycznej, przetwarzanie danych bazuje na art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. ● Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej i interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają nadrzędnego charakteru wobec tych interesów, wówczas przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres, na jaki są zapisywane dane, usuwanie i blokada danych

Po zakończeniu realizacji zamówienia Pani/Pana dane są blokowane, tak aby nie można ich było wykorzystywać i po upływie terminu przechowywania wynikającego z przepisów podatkowych i handlowych są one usuwane, chyba że wyrazi Pan/i zgodę na ich dalsze wykorzystywanie. Ponadto Pani/Pana dane są zasadniczo usuwane, jeżeli udzielona zgoda przestała obowiązywać lub jeżeli nie są one już niezbędne do celu, dla którego dane przetwarzano. Jeżeli dane nie są już potrzebne do tego celu i/lub brakuje zgody, a tym samym podstawy prawnej, dane jednak ze względu na obowiązek ustawowy, administracyjny lub umowny (np. gwarancja, księgowość finansowa) muszą nadal pozostać zapisane, wówczas przetwarzanie danych jest ograniczone w ten sposób, że dane są odpowiednio oznaczone i zablokowane.

Pliki dzienników

Podczas każdej wizyty na naszej stronie dane użytkowe są przekazywane przez daną przeglądarkę internetową i zapisywane w plikach protokołów, tak zwanych plikach dziennika serwera (logach). Zapisywane w ten sposób rekordy zawierają następujące dane: data i godzina wywołania strony, nazwa wywołanej strony, adres IP, URL strony, z której trafił/a Pan/i na naszą stronę, rodzaj i wersja wykorzystywanej przez Panią/Pana przeglądarki internetowej, Pani/Pana system operacyjny. Dane te wykorzystuje się wyłącznie do komunikacji technicznej oraz do zagwarantowania realizacji operacji technicznych i są one usuwane po zaprzestaniu korzystania z naszej strony, przy czym zastrzega się, że pewne dane mogą być przechowywane z zachowaniem ustawowych terminów. Podstawę prawną stanowi realizacja naszych zobowiązań ustawowych w obszarze bezpieczeństwa danych oraz nasz uprawniony interes w zakresie prawidłowego technicznie działania naszej strony, usuwania zakłóceń i zagwarantowania bezpieczeństwa.

Korzystanie z plików cookie

Aby uatrakcyjnić Pani/Pana wizytę na naszych stronach i umożliwić korzystanie z określonych funkcji (np. zamówień), na różnych stronach wykorzystujemy pliki cookie (ciasteczka). Po otwarciu naszej strony przy pomocy banera informacyjnego przekazujemy Pani/Panu informację o wykorzystywaniu plików cookie, przy czym odnosimy się do naszej deklaracji dotyczącej ochrony danych.

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku wykorzystania plików cookie stanowi Pani/Pana zgoda i/lub nasz uprawniony interes w zakresie sprawnego technicznie działania strony oraz poprawy naszej oferty.

Czym są pliki cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w Pani/Pana komputerze podczas wizyt na określonych stronach internetowych. Wykorzystujemy je do śledzenia, co ma Pan/i w swoim koszyku z zakupami, do przekazywania formularzy kontaktowych oraz aby sobie o Pani/Panu przypomnieć, gdy powróci Pan/i na naszą stronę. W celu złożenia zamówienia na naszej stronie musi Pan/i aktywować pliki cookie. Jeżeli nie chce Pan/i ich aktywować, będzie Pan/i wprawdzie w stanie przeszukać stronę, nie będzie miał/a Pan/i jednak możliwości wysłania formularza kontaktowego lub złożenia zamówienia. Proszę pamiętać, że pliki cookie nie mogą wyrządzić szkód w Pani/Pana komputerze. W tworzonych przez nas plikach cookie nie zapisujemy danych osobistych i identyfikowalnych, takich jak np. danych kart kredytowych. Niniejszą informację przekazujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, aby zapewnić, że respektujemy i chronimy Pani/Pana sferę prywatną podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej. Jeżeli chce się Pan/i dowiedzieć więcej o plikach cookies i administrowaniu nimi, może Pan/i odwiedzić stronę aboutcookies.org

● Administrowanie plikami cookie Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, że automatycznie akceptują one pliki cookie. Jeżeli Pani/Pana przeglądarka jest ustawiona standardowo pod kątem plików cookie, wówczas wszystkie procesy przebiegają niezauważalnie w tle. Jednak może Pan/i zmienić te ustawienia. Może Pan/i ustawić przeglądarkę tak, że będzie Pan/i informowany/a o aktywowaniu plików cookie i może Pan/i indywidualnie akceptować poszczególne pliki cookie lub wykluczyć ich aktywację w poszczególnych przypadkach lub generalnie.

Z niektórych stron – w tym także z naszej – nie można prawidłowo korzystać bez plików cookie, gdyż są one potrzebne do pewnych czynności, takich jak na przykład zamówienia. Aby móc dokonać zakupu produktów, musi Pan/i aktywować pliki cookie. Jeżeli nie chce ich Pan/i aktywować, będzie Pan/i wprawdzie w stanie przeszukać stronę, nie będzie miał/a Pan/i jednak możliwości wysłania formularza kontaktowego lub dokonania zakupu produktu. Aby zarządzać swoimi plikami cookie, może Pan/i wykorzystać jeden z poniższych przewodników sporządzonych dla czterech najczęstszych przeglądarek.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/block-enable-or-allow-cookies Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de-DE Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen?esab=a&s=enable+and+disable+cookies&r=0&as=s Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=de_DE

● Pliki cookie wykorzystywane na naszych stronach w pierwszej kolejności: Poniższa lista zawiera pliki cookie wykorzystywane w pierwszej kolejności wraz z informacją dotyczącą sposobu ich wykorzystania: Plik cookie Nazwa pliku cookie Sposób wykorzystanie pliku cookie

CookieNoticeDisplayed (Informacja o plikach cookie)

Wykorzystujemy ten plik cookie, aby mieć pewność, że informacja o wykorzystywaniu plików nie będzie ponownie wyświetlana po zaakceptowaniu lub sprawdzeniu naszych zasad dotyczących plików cookie.

Cart (Koszyk)

Ten plik cookie wykorzystuje się do identyfikacji Pani/Pana aktualnego koszyka jako Pani/Pana własnego koszyka.

CartTotalCookie (Plik cookie, suma koszyka)

Tego pliku cookie wykorzystuje się do identyfikacji aktualnej liczby artykułów w Pani/Pana koszyku.

RequestVerificationToken (Plik cookie bezpieczeństwa)

dokonuje walidacji aktualnych zapytań i chroni przed dostępem innych użytkowników do tego pliku.

Lco (Plik cookie procesu zakupu)

Ten plik cookie identyfikuje ostatni proces zakupowy użytkownika.

● Pliki cookie podmiotów trzecich W ramach serwisów analizujących ruch na stronach oraz tzw. wtyczek (np. aby można było dzielić się treściami w serwisach internetowych) również wykorzystuje się pliki cookie. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo poniżej w odniesieniu do wykorzystywanych przez naszą stronę serwisów.

Analiza strony przy pomocy Google Analytics

Na tej stronie korzysta się z Google Analytics, narzędzia do analizy strony dostarczanego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka”, pliki tekstowe zapisywane w Pani/Pana komputerze umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony przez Panią/Pana. Wygenerowane przy wykorzystaniu plików cookie (ciasteczek) informacje dotyczące sposobu korzystania ze strony są z reguły wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie Pani/Pana adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach-sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest wcześniej skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP wysyła się na serwer Google w USA i tam się go skraca. Google wykorzystuje te informacje na zlecenia administratora w celu dokonania analizy sposobu korzystania ze strony, przygotowania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz w celu realizacji innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu na rzecz administratora strony. Przesłany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. Może Pan/i zapobiec zapisowi plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie Pani/Pana przeglądarki internetowej; pragniemy jednak zaznaczyć, że w takiej sytuacji nie będzie miał/a Pan/i możliwości korzystania z wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie. Może Pan/i zapobiec przekazaniu wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania ze strony przez Panią/Pana danych (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html oraz http://www.google.com/policies/privacy/. Więcej informacji dotyczących warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem www.google.com/analytics/terms/de.html lub www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Dla zagwarantowania zanonimizowanego gromadzenia adresów IP Google Analytics rozszerzono o kod „gat._anonymizeIp();”, dzięki czemu adresy IP są na dalszych etapach przetwarzane tylko w skróconej formie, aby wykluczyć ich bezpośrednie powiązanie z określonymi osobami. Dane gromadzone przy pomocy narzędzia do analizy ruchu na stronach internetowych Google Analytics są wykorzystywane przez firmę Andreas Stihl AG & Co. KG do optymalizacji niniejszego serwisu internetowego. Podstawę prawną stanowi tu Pani/Pana zgoda i/lub nasz uprawniony interes w analizie sposobu wykorzystania naszej strony oraz wynikająca z tego poprawa naszej oferty.

Wykorzystywanie funkcji remarketingu lub „podobne grupy docelowe” Google Inc.

Na tej stronie wykorzystujemy funkcję remarketingu lub „podobne grupy docelowe” oferowaną przez Google Inc. („Google“). Przy pomocy tej funkcji administrator może kierować odpowiednią reklamę do odwiedzających stronę, aktywując spersonalizowane, odnoszące się do zainteresowań odwiedzającego ogłoszenia reklamowe, jeżeli odwiedza Pan/i inne strony należące do sieci Google Display. W celu prowadzenia analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, co stanowi podstawę do przygotowania ogłoszeń reklamowych bazujących na zainteresowaniach, Google wykorzystuje pliki cookie. W tym celu Google zapisuje mały plik z sekwencją cyfr w wyszukiwarkach odwiedzających strony. Na podstawie tej wartości liczbowej zapisywane są informacje dotyczące odwiedzin strony oraz zanonimizowane dane dotyczące sposobu korzystania z niej. Zasadniczo nie dochodzi do zapisu danych osobowych odwiedzających stronę. W przypadku wchodzenia następnie na inne strony w sieci Google Display będą się Pani/Panu wyświetlać reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem będą uwzględniać oglądane/czytane wcześniej produkty i informacje. Może Pan/i zapobiec przekazaniu wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania ze strony przez Panią/Pana danych (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Możne Pan/i trwale dezaktywować wykorzystanie plików cookie przez Google, korzystając z następującego linku, pod którym można pobrać udostępnioną tam wtyczkę, którą następnie można zainstalować. https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Alternatywnie może Pan/i dezaktywować wykorzystanie ciasteczek poprzez dostawców trzecich, otwierając stronę dezaktywacyjną Inicjatywy Reklamy w Sieci (Network Advertising Initiative) pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/, gdzie można odznaczyć dodatkowe informacje. Szczegółowe informacje dotyczące remarketingu Google oraz deklaracje Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/.

Podstawę prawną stanowi tu Pani/Pana zgoda i/lub nasz uprawniony interes w analizie sposobu wykorzystania naszej strony oraz wynikająca z tego poprawa naszej oferty.

Wykorzystanie Google Adwords Conversion Tracking

Jako użytkownik Google AdWords korzystamy także z Google Conversion Tracking, narzędzia analitycznego Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google AdWords generuje w Pani/Pana komputerze plik cookie („conversion cookie”), jeżeli na naszą stronę trafił/a Pan/i poprzez reklamę Google. Pliki te przestają obowiązywać po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji. Jeżeli wchodzi Pan/i na nasze strony, a termin obowiązywania pliku cookie jeszcze nie minął, wówczas zarówno my, jak i Google otrzymujemy informację, że ktoś kliknął w ogłoszenie i tą drogą dostał się na naszą stronę. Każdy klient serwisu AdWords otrzymuje inny plik cookie. Nie można tym samym śledzić plików cookie przez strony klientów serwisu AdWords. Informacje zebrane przy pomocy ciasteczek konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów serwisu AdWords, którzy decydują się na śledzenie konwersji. Klienci serwisu AdWords otrzymują informacje dotyczące łącznej liczby użytkowników, którzy kliknęli w ogłoszenie reklamowe i zostali przekierowani do strony z tagiem śledzenia konwersji. Nie zawierają one jednak informacji, przy pomocy których można by osobiście zidentyfikować użytkowników.

Jeżeli nie chce Pan/i uczestniczyć w procesie śledzenia, może Pan/i go uniemożliwić, zapobiegając instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Pani/Pana przeglądarki internetowej (możliwość dezaktywacji). Wówczas nie będzie Pan/i uwzględniana/y w statystykach śledzenia konwersji.

Więcej informacji od Google możne znaleźć pod adresem: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/. Podstawę prawną stanowi tu Pani/Pana zgoda i/lub nasz uprawniony interes w analizie sposobu wykorzystania naszej strony oraz wynikająca z tego poprawa naszej oferty.

Microsoft Bing

Korzystamy z funkcji Conversion Tracking firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft”). Przy tym Microsoft Bing Ads aktywuje plik cookie na Pani/Pana komputerze, jeżeli trafił/a Pan/i na naszą stronę przez ogłoszenie publikowane w Microsoft Bing. Microsoft Bing oraz my możemy w ten sposób stwierdzić, że ktoś kliknął w ogłoszenie reklamowe, przez co został przekierowany na naszą stronę internetową, na określoną z góry podstronę. Uzyskujemy przy tym tylko informacje dotyczące łącznej liczby użytkowników, którzy kliknęli w reklamę na Bingu i zostali przekierowani na odpowiednią stronę docelową. Nie przekazuje się osobistych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Jeżeli nie chce Pan/i uczestniczyć w procesie śledzenia (tracking), może Pan/i nie wyrazić zgody na włączenie potrzebnych do tego ciasteczek - na przykład przez ustawienie przeglądarki, która generalnie dezaktywuje automatyczne włączanie ciasteczek. Więcej informacji dotyczących ochrony danych oraz wykorzystywanych w Microsoft Bing ciasteczek można znaleźć na stronie firmy Microsoft http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx.

Podstawę prawną stanowi tu Pani/Pana zgoda i/lub nasz uprawniony interes w analizie sposobu wykorzystania naszej strony oraz wynikająca z tego poprawa naszej oferty.

Doubleclick by Google

Doubleclick by Google to oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google”) usługa. Doubleclick by Google wykorzystuje ciasteczka, aby wyświetlać ogłoszenia reklamowe, które mogą Panią/Pana zainteresować. Przy tym Pani/Pana przeglądarce jest przyporządkowywany zaszyfrowany numer identyfikacyjny (ID), aby sprawdzić, jakie ogłoszenia są wyświetlane w Pani/Pana przeglądarce i które z nich są otwierane. Pliki cookie zasadniczo nie zawierają żadnych informacji osobowych. Wykorzystanie plików cookie DoubleClick umożliwia firmie Google i stronom partnerskim jedynie aktywację ogłoszeń na podstawie wcześniej odwiedzonych w naszym lub innych serwisach stron. Informacje wygenerowane przez pliki cookie są wysyłane przez Google na serwer w USA do analizy i tam zapisywane. Przekazywanie danych przez Google podmiotom trzecim odbywa się tylko na bazie obowiązujących przepisów lub w ramach przetwarzania danych na zlecenie. W żadnym wypadku Google nie powiąże Pani/Pana danych z innymi danymi zebranymi przez Google. Poprzez korzystanie z naszej strony wyraża Pan/i zgodę na przetwarzanie zebranych przez Google danych dotyczących Pani/Pana osoby oraz na opisany powyżej sposób i cel przetwarzania danych. Może Pan/i zapobiec zapisowi plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Pani/Pana przeglądarki internetowej; pragniemy jednak zaznaczyć, że w takiej sytuacji nie będzie miał/a Pan/i możliwości korzystania z wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych w DoubleClick można znaleźć tutaj: Ochrona danych w DoubleClick. Ponadto może Pan/i zapobiec gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania przez Panią/Pana ze strony oraz przetwarzaniu tychże danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem:

https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de,

należy tam pobrać i zainstalować dostępne w części Ustawienia wyświetlania, rozszerzenie do dezaktywacji DoubleClick wtyczki przeglądarki. Ponadto może Pan/i zapobiec gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania przez Panią/Pana ze strony oraz przetwarzaniu tychże danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej tu wtyczki. Podstawę prawną stanowi tu Pani/Pana zgoda i/lub nasz uprawniony interes w analizie sposobu wykorzystania naszej strony oraz wynikająca z tego poprawa naszej oferty.

Przekazywanie danych osobowych w ramach realizacji zamówienia

Przekazanie Pani/Pana danych osobowych przedsiębiorstwu, któremu zleca się wysyłkę/dostawę nastąpi, jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji dostawy towaru. W celu realizacji płatności Pani/Pana dane dotyczące płatności przekazujemy do przedsiębiorstwa partnerskiego lub banku, któremu powierzono tę realizację. Płatności dokonuje się przez serwis PayPal (PayPal (Europe) S.àr.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Szczegóły dotyczące ochrony danych w PayPal oraz deklaracja PayPal (Europe ) S.àr.l. & Cie, S.C.A dotycząca ochrony danych jest dostępna na stronie internetowej serwisu PayPal: www.paypal.de. W celu realizacji płatności przekazujemy firmie PayPal następujące dane: zakupione przedmioty i łączna cena kupna. Podstawę prawną stanowi przetwarzanie w celu realizacji stosunku umownego (realizacja zamówienia).

Bezpieczeństwo danych

Pani/Pana dane osobowe w procesie zamawiania są przesyłane w sposób zaszyfrowany przez internet. Nasze strony internetowe i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy typowych, uznanych środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub przetwarzaniem Pani/Pana danych przez osoby nieupoważnione, nie możemy jednak zagwarantować absolutnej ochrony. Dostęp do Pani/Pana konta klienta jest możliwy tylko po wprowadzeniu Pani/Pana osobistego hasła. Pani/Pana dane dostępowe powinna/powinien Pan/i zawsze traktować jako ściśle poufne, zamykając okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, w szczególności w sytuacji, gdy z komputera korzystają inne osoby.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osobie, której dotyczą dane, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

• Prawo do uzyskania informacji Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji dotyczącej Pani/Pana danych osobowych zapisanych przez nas, okresu ich przechowywania, ich przetwarzania oraz ewentualnych odbiorców tych danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania przez nas.

• Prawo do korekty Przysługuje Pani/Panu prawo żądania skorygowania przez nas nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

• Prawo do usunięcia/„zapomnienia” Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych przy spełnieniu warunków prawnych. Jeżeli usunięciu danych stoi na przeszkodzie obowiązek ich przechowywania, przetwarzanie danych ogranicza się (patrz poniżej).

• Prawo do ograniczenia przetwarzania Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od nas – przy spełnieniu warunków prawnych - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, tj. oznaczenia danych i ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości (blokada).

• Prawo transferu danych Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od nas – przy spełnieniu warunków prawnych – przekazania udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Panu lub innemu wskazanemu przez Panią/Pana podmiotowi odpowiedzialnemu w typowym, ustrukturyzowanym formacie, który może być odczytywany maszynowo.

• Prawo do wyrażenia sprzeciwu przeciwko marketingowi bezpośredniemu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów reklamowych („sprzeciw reklamowy”).

• Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawę prawną stanowi „uprawniony interes” Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez nas w każdej chwili, jeżeli podstawę prawną tego przetwarzania stanowi „uprawniony interes”. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania danych, chyba że – zgodnie z przepisami – będziemy w stanie dowieść, że występują absolutne, wymagające ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Pani/Pana prawami.

• Prawdo do cofnięcia zgody Jeżeli udzielił/a nam Pan/i zgody na gromadzenie i przetwarzania Pani/Pana danych, może Pan/i w każdej chwili cofnąć taką zgodę ze skutkiem na przyszłość. Nie będzie to miało wpływu na zgodność przetwarzania Pani/Pana danych do momentu cofnięcia zgody.

• Prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorującym Może Pan/i wnieść skargę do właściwego organu nadzorującego, jeżeli jest Pan/i zdania, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Ma Pan/i możliwość zwrócenia się w tej sprawie do właściwego dla Pani/Pana miejsca zamieszkania lub kraju organu ds. ochrony danych lub organu właściwego dla nas.

Osoba kontaktowa

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Pani/Pana danych, w przypadku chęci przekazania informacji, dokonania korekty, blokady lub usunięcia danych lub cofnięcia udzielonych zgód może się Pan/i zwrócić bezpośrednio do nas. Nasze dane kontaktowe znajdzie Pan/i w impressum.

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych: WiS Spółka Jawna J.Wantuch G.Sipiora - PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - kontakt@firmawis.pl

Stan deklaracji w sprawie ochrony danych: Maj 2018 r

 

 

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki